Εις τον αιώνα τον άπαντα (Ad vitam aeternam) Λατινική έκφραση