Συμβίωση μονοιασμένων αδελφών είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος Αντισθένης