Δεν βρίσκει ευχαρίστηση σε τίποτε, όποιος δεν βρίσκει ευχαρίστηση στον εαυτό του Αυρήλιος Μάρκος